Étek, ami nem vétek

ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatás:
Az étel házhozszállítás szolgáltatást nyújtja: P.Geri Kft.
Általános szerződési feltételek:
A P.Geri Kft. szerződése szabályozza a szolgáltató és vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb lényeges körülményeket.
Az általános szerződési feltételek P.Geri Kft. (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Vevő) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.
A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, vagy rendelést ad le.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szederindaetterem.hu általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja.
A szederindaetterem.hu általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.
Szerződéskötés:
A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja a megrendelés leadásakor. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Vevő köteles megtéríteni Szolgáltató részére.
A termékek árai mindenütt bruttó értéken vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár. A szállítási költség nem, de a doboz költsége felszámításra kerül.
A weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Egy esetleges módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
A Szolgáltató a Vevő elektronikus (e-mail, online rendelési felület) megrendelését köteles a rendeléstől számított 1 órán belül visszaigazolnia, a visszaigazolás formája a rendszertől érkező e-mail.
A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.
Vevő a megrendelés feladásával is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szállítási és fizetési feltételek:
Fizetés készpénzben vagy étkezési csekkben a Szolgáltató által megbízott futárnak.
Elállási jog
A fogyasztó a termék értékesítésére irányuló szerződéstől az adott napi kiszállítást megelőző munkanap 09:00 óráig indoklás nélkül elállhat.
Garancia
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk.- ban és a 117/1991. (IX.10.) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia érvényesítése a kiszállító futárokon keresztül lehetséges. A Vevő az internetes megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos kifogásait a Szolgáltató weboldalán feltüntetett elérhetőségeken és továbbá ezen dokumentum szerint terjesztheti elő.
Jogi és e-környezet
A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény Ektv. Továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. Rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1991. évi CLV. Törvény, valamint a Ptk.-ról szóló 1959. évi IV. törvény szabályozza.
Egyebek
Ezen szerződésben foglalt feltételek az elektronikus úton történt megrendelésre és vásárlásra vonatkoznak, de természetesen fenntartjuk a lehetőséget Vendégeink részére, hogy megrendeléseiket a futárainkon keresztül is leadhassák.
Adatvédelem
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Vevőt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
Adataink:
Üzemeltető/Szolgáltató/Adatkezelő:
P.Geri Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-874165
Székhely: 1205 Budapest, Sas u 24.
Telefon: +36 1 7901713
mail: info@szederindaetterem.hu
Ügyvezető neve: Pálmai Gergely

Tárhely szolgáltató:
23VNet Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Gluténmentes ebéd házhoz?

Gluténmentes ebéd házhozszállítás

Garantáltan gluténmentes ebédünket házhoz is rendelheted az egészségkonyhán keresztül. Kattints a képre a részletekhez.

Csatlakozz hozzánk facebookon

Csatlakozz hozzánk a Facebookon!

Térkép

Gluténmentes étterem térkép

Nagyításhoz kattintson a térképre.

Kapcsolat

Tel.: +36 30 7436800
E-mail: info@szederindaetterem.hu
Cím: 1091 Budapest Üllői út 149 - Dési Huber u. 2.